“Danske Hekse” advarer imod Jesper Nellemann og hans bog om sejd.

En snak med Jesper om den kritik han har fået på det seneste omkring sejd.

Hvis man følger med i det danske hekse-miljø på Facebook, så er man nok også bekendt med Facebook gruppen “Danske Hekse.” Til trods for mange ejerskift over årene, har gruppen formået at opdyrke et forum som stadig placerer gruppen iblandt de større danske hekse-grupper på platformen.

Dermed sagt er det også en gruppe som har noget vægt bag sig, og det er noget som folkene baggruppen også er ganske klar over, når de kommenterer på ting der udspiller sig i det danske heksemiljø.

Det sker dog ikke særligt ofte, men for nyligt blev følgende advarsel slået op af Danske Hekse.

Fra Facebook Gruppen “Danske Hekse” (16 Dec 2019)

Advarslen kommer som sagt direkte fra gruppens administration, som i skrivende stund består af Nanna Bøge Bomholt som administrator, samt en håndfuld af moderatorer der hjælper med gruppens drift. Som man kan se, har de valgt at advare imod indhold fra den spirituelle healer og ny-forfatter Jesper Nellemann.

For de der ikke kender til Jesper, ender dette nok i en lille søgning på Facebook og Google. Hér kan man hurtigt finde opslag fra Jesper, hvor han har brugt betegnelsen Sejd Shaman om sig selv.
Dette lader netop til at være et af flere kritik punkter som er blevet rettet imod ham, da flere folk fra miljøet overhovedet ikke mener at de ting Jesper beskæftiger sig med, har særligt meget med den nordiske sejd at gøre.

Beskyldningerne (som kan findes på et par forskellige Faceboook grupper nu) lyder kortfattet på at Jesper bruger betegnelserne Nordiske Shamanisme og Sejd til at dække over en praksis, der bag facaden har mere til fælles med new age healing og platformsclairvoyance end den hedenske sejd. Kritikken lader specielt til at komme fra folk med en baggrund i den nordiske Asatro, som har arbejdet med sejden som et spirituelt rædskab over flere år. Holdningen fra flere af disse folk er, at Jesper bruger betegnelsen Seid til at tiltrække folk der søger faktisk viden om dette, og derigennem leder dem på et new age vildspor.

Jeg snakkede kort med Jesper om dette, og han har givet udtryk for at betegnelsen “sejd shaman” faktisk ikke er en betegnelse han bryder sig særligt meget om at bruge. Han fortæller mig at I hans øjne er titlen som Shaman noget man skal opnå ved en indvielse, og han vil ikke betegne sig selv som Sejd Shaman endnu. I hans egne øjne er han blot en person der arbejder på at blive dette – en lærling om man vil.

Jesper har tidligere gjort sig bemærket i miljøet, til dels med hans virksomhed “Nordisk Spiritualitet”, men i særdeleshed med hans ret massive markedsføring af sin bog “SEJD”, som for nyligt fik en ret hård modvind i Forn Siðr’s medlemsblad Vølse.

Det første kapitel er en livs-skildring. Den er ikke særlig velbegrundet, selvom den berører Jespers første kontakt med new age, og en lille smule sejd måske. Jeg er faktisk i tvivl.
Derefter kommer kapitlet om sejd, og jeg kaster mig med ildhu i det mørke dyb med hovedet først, sulten efter noget substans, og kommer op igen med hunden fuld af vandmænd.

fra Jesper Gredsted’s boganmeldelse i Vølse

Jeg satte mig ned og fik en lille snak med Jesper om reaktionen fra det hedenske miljø, som for ham stadig er noget af en overraskelse.

Formålet med dette interview og denne artikel generelt, er ikke at komme med mine egne meninger om hverken Jesper eller hans bog – formålet er derimod at tage en snak med ham på neutral grund, hvor jeg kan stille ham nogle af de spørgsmål som jeg tænker at folk måske sidder inde med, men som man ikke kan finde besvaret på de sociale medier.

Hvad end folks mening er om Jesper, Vølse eller Facebook gruppen “Danske Hekse”, har jeg forsøgt at holde denne snak med Jesper så neutral som jeg kan. Min tanke er at folk kan bruge denne snak med Jesper til at danne sig deres egen mening. De der kender mig ved allerede at jeg aldrig blander mig i snakken på Facebook, men blot sidder som en flue på vægen mange steder.

Rigtig god fornøjelse!

Interview med Jesper Nellemann

Af An Enlil (Siddersken)

Hej Jesper, og tak fordi du vil stille op til en kort snak omkring de seneste dages hændelser på Nettet.

Som de fleste der følger med på Facebook nok har bemærket, så er du rendt ind i modvind på et par danske Facebook grupper for hekse og hedninge.

I gruppen “Danske Hekse” har gruppen administrator ligefrem skrevet en advarsel til deres medlemmer, hvor de advarer direkte om din din bog og din tilgang til Sejd. Er det en udvikling der er kommet bag på dig?

“Ja jeg er dybt rystet over de stærke reaktioner der har været, da jeg på intet tidspunkt har været ude på at genere nogen, eller deres overbevisninger.”

Har du en idé om hvorfor du pludselig får denne reaktion fra nogle af folkene i miljøet?

“Det må være fordi de har en markant anden opfattelse af hvad sejd er. Bladet Vølse har lige udgivet en anmeldelse om min bog, og den har fået en meget hård medfart.
Det vidste de åbenbart i gruppen før jeg selv fik anmeldelsen ind af døren her i morges.”

Så tænker du at de reaktioner vi har set i grupperne på facebook over de seneste dage, er forbundet med boganmeldelsen i Vølse?

“Ikke kun – men det er en del af det tror jeg. Jeg har måske også nogle holdninger til sejden, som de ikke har. Jeg er meget selvlært, og så må jeg jo stole på mine guider og de kræfter der er med mig.
De mener at det jeg gør ikke er i overensstemmelse med hvad sejd er, og dybest set mener de jeg er en svindler og bedrager.”

Du nævner at de folk der er kritiske overfor dit budskab med sejden, ser tingene på en anden måde end du gør.

Hvordan synes du at dit syn er forskellig fra disse andre personer, og hvorfor tror du at det giver så hård en reaktion?

“Det ved jeg jo faktisk ikke rigtigt, da jeg ikke kender dem. Jeg kan forstille mig de går efter nogle ting der står i sagaerne osv.“”

“Jeg mener at sejd-energien og den nordiske energi geneneralt er mere alsidig end det de gør den til.

“På mig virker det mest som om de har nogle gamle dogmer som de af den en eller den anden grund ikke har fået fornyet.

Måske reagerer de sådan, fordi jeg er den eneste der har skrevet en hel bog om sejd på dansk, af hvad jeg ved af”

Sejden er jo netop et område som har set markant udvikling blandt nordiske hedninge, specielt over de seneste 20 år, hvor der har der været et voksende arbejde. Et arbejde som har involveret flere fremtrædende folk i miljøet, og et arbejde hvor der har været fokus på at skabe hvad nogen vil kalde en troværdig rekonstruktion af sejden.

Er det et arbejde du har været bekendt med inden du skrev og udgav din bog?

“Jeg vidste godt der var andre der udøver sejd, og arbejdet med det, men jeg har ikke haft kontakt med så mange før inden de sidste par år.”

Så mener du at det er nødvendigt, at have en historisk viden for at kunne udøve sejd?

Det er godt at have, men det er ikke et must – Nej!
Men man kan næsten ikke undgå at få en masse baggrundsviden når man læser op på sejd.

Du siger at man får en masse baggrundsviden omkring sejd når man læser op på det – men du siger også at du er den første dansker der har skrevet en bog om sejd?
Hvilke kilder bruger du, når du ikke kender til andre danske bøger på området?

“Der en masse ting på nettet, artikler osv. og så er der naturligvis Anette Høst som har skrevet bogen Jorden Synger, hvor der et rigtig godt kapitel om sejd”

“Jeg har også læst lidt op på den Nordiske Mytologi, som også giver noget viden om sejd, selvom der er flere på Facebook som postulere at jeg ikke ved noget om det.”

Måske ville det hjælpe dem der tvivler, hvis du kunne fortælle lidt om hvilke kilder fra den nordiske mytologi, som du mener giver et indblik i sejd?

“Det er mange år siden jeg har lavet den rejse. Men Odin, Freja, Frej, Loke er gode skikkelser at læse om hvis man gerne vil vide noget om sejd. En knap så sikker kilde Wikipedia.”

“Vølvens spådom har jeg også læst en del af, men det er som sagt næsten 10 år siden jeg læste meget om det. Ellers bliver det desværre ikke til meget mere ind en artikel hér og dér, og jeg kan ikke blive ved med at huske de historiske kilder. Men det var det der dengang hjælp mig på sporet af hvor jeg er i dag.”

“Der er også en masse bøger om nordisk mytologi, som er gode at læse om runer. osv”

Føler du selv at din indgangsvinkel til sejden måske er mere intuitiv end den er akademisk?

“Ja helt klart!
I starten da jeg begyndte med det, anede jeg ikke hvad det var. Det er noget som kommet senere hen, hvor internettet begyndte at have de informationer der skulle til for at jeg kunne undersøge det.”

En kritik som jeg har hørt om din praksis, er at den teknisk set har mere til fælles med traditionel platforms-clairvoyance, end den har at gøre med sejd. I hvert flad som en praktiseres blandt hedninge her i Norden.

Føler du at det er en urimelig kritik af din praksis?

“Jeg bruger ikke sejd i min platforms-clairvoyance, og har aldrig påstået at jeg har gjort det. Så det er da helt korrekt!”

“Jeg har haft staven med fordi den giver mig energi. Min krop er meget udfordret af dialyser, så derfor har jeg min sejdstav med på det billede fok har set, for at kunne holde kvaliteten i top.
Jeg har kun brugt min sejdstav en gang til noget gruppe healing.”

“Normalt bruger jeg faktisk ikke sejd i til mine klienter og i mit normale spirituelle arbejde. Religion er en privat sag, og sejden er en personlig del af mig. Jeg forventer ikke at alle skal være enige med mig.”

“Jeg prøver så vidt det er muligt at skille det ad, med mindre jeg for en direkte henvendelse om sejd. men som regel når jeg arbejder, så er sejden ikke en del af det.”

Nogle folk har givet udtrykt for at de ikke føler din tilgang til sejd er korrekt eller autentisk. Har du selv oplevet andre der snakker om deres praksis, hvor du har tænkt ‘Nej nej nej, det er bare helt forkert det dér’

“Omkring sejd, er jeg lidt forsigtig.
Det er klart at jeg også er et menneske som har tanker og idéer om hvordan verden hænger sammen. Men jeg kunne aldrig finde på at hænge folk ud på den måde, og på så tyndt et grundlag.”

“Det minder jo mest af alt om magtsyge!”

Angående din bog Jesper, så er jeg ked af at sige det. Men jeg har ikke selv haft muligheden for at læse den endnu. Men jeg har læst anmeldelsen i Vølse, og jeg vil gerne høre hvad du tænkte da du så den i bladet tidligere i dag?

“Jeg så som sagt først boganmeldelsen i morges, men der var åbenbart en del der vidste om den før mig.”

“Jeg blev meget ked af det, og jeg havde slet ikke set det komme.
Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal æde den endnu.”

“Mine omgivelser derimod er meget vrede på mine vegne. Der blevet sagt ting som: ‘Du skal anmelde Danske Hekse til politiet’ eller: ‘Så Jesper! Dér blev du lige brændt af i dag, på useriøse påskud og indicer. Man skulle mene at de havde prøvet det nok!’ (heksene i middelalderen).

“En anden sendte mig et uddrag om Nornerne, som siger at vi skal acceptere hinandens forskellige måder at arbejde med sejd på.”

“Indtil videre er folks holdning til dette storm vejr at de ikke forstår hvem jeg er, og at rønnebærrene er sure!”

“Jeg vil tilstå skal lige sunde mig, før jeg rigtigt kan svare på det spørgsmål.”

Det forstår jeg godt

Jeg vil gerne spørge ind til et af kritikpunkterne omkring din bog:
Til trods for titlen, så forlyder det at indeholdet faktisk ikke har særlig meget viden omkring sejd.

I boganmeldelsen som blev bragt i Vølse, skriver de at din bog lader til at være mere inspireret af new age strømninger, og det man nok meget populært kalder for “Uverificeret Personlig Gnosis” – dvs. spirituelle oplevelser uden verificerbar akademisk underbyggelse.

Synes du det er en forkert antagelse, når de i anmeldelsen skriver at din bog slet ikke handler særligt meget om sejd?

“Underbygge det spirituelle akademisk?”

“De kunne jo selv starte med at skrive en bog, så havde jeg ikke behøvet at gøre det!

Der er ikke nogen bevisførelse i det spirituelle!
Jeg skrev bogen med den overbevisning at jeg synes sejden skulle have en bog. Jeg gjorde det faktisk af den overbevisning at det var der brug for. Bogen er lavet til at man kan øve sig, prøve ting af, og læse om hvordan min historie var, og om min oplevelse af sejd.

Nu er det også første gang jeg skriver en bog, men det handler vel også mere om hvordan man finder sin egen vej til sin sejd.

Det er i hvert fald det der er tanken;
en form for hjælpende hånd.”

Du skriver flere steder på internettet at din bog handler om Nordisk Shamanisme og om Sejd Shamanisme, er det betegnelser du fortryder at have brugt?

“Overhoved ikke?”

Tusind tak for din tid Jesper, det har været en spænende snak.

Kaos i Danmark

Gruppens dannelse kommer som et modsvar til den øgede interesse for Kaos Magi som vi har set i miljøet over de seneste år.

Efter mere end 1 års forberedelser blev der i dag (13 Aug 2019) afholdt stiftende generalforsamling for en gruppe der helt simpelt kalder sig “Kaosmagi Gruppen” eller helt simpelt bare KMG. Formålet er at danne en base for at kultivere et fællesskab for danske udøvere af Kaosmagi.
Opstarten har ifølge medlemmerne været en smule sløv, men nu er der blevet skudt gang i tingene. Som en af gruppens medlemmer forklarer over Messenger:

Det var første gang flere af medlemmer mødte hinanden uden for internettet, og efter sigende gik det over al forventning.
Jeg har kort snakket med fire af gruppens medlemmer over messenger, og de var alle meget begejstrede for udfaldet af mødet. Destvære er det kun det lille brudstykke fra vores samtale som kan ses ovenfor, som jeg er i stand til at dele. Resten af vores samtalen var dog nede på jorden, og uden helt så mange bandeord som i eksemplet ovenover – hvilket hjalp mig i troen om at der er tale om folk der tænker meget over hvordan de udtrykker sig i det offentlige rum.

Billede fra Kaosmagi Gruppen’s stiftende generalforsamling – d. 13 August 2019

Gruppens dannelse kommer som et modsvar til den øgede interesse for Kaosmagi som vi har set i miljøet over de seneste år. Mange ting har været med til at presse Kaosmagi helt frem i bussen de seneste år, blandt andet en mere åbenhed fra flere internationale kunstnere omkring deres brug af Kaosmagiske metoder i deres arbejde. En anden ting der klart har haft en stor betydning er de meget pragmatiske muligheder der findes i Kaosmagi som et “magisk framework”, som gør det meget mere kompatibelt med vore moderne dagligdag. Ifølge de mange praktiserende “Chaotes” (som de ofte kalder sig selv) så er det et system som kan virke for alle der har tålmodigheden til at lære det, og noget som alle kan lære at få resultater ud af. Ydermere er det også et system der fjerner mange af de begrænsninger som man eller finder i mange andre magiske systemer, ved simpelthen at forkaste alle former for dogmer. Derved giver Kaosmagien en meget mere personlig og direkte måde til at arbejde med magi, hvor det handler om muligheder og ikke begrænsninger.

Den moderne esoteriske Kaos Magi har sine rødder I blandt andet Austin Osman Spares arbejde, men det var først i 1970'erne og 80'erne at ideologien for denne form for magi begyndte at forme sig, da Peter James Carroll og Ray Sherwin tilsammen stod bag I.O.T (Illuminates of Thanateros)

Medlemmerne af KMG har valgt at fokusere på at puste liv i en Facebook gruppe, hvor målet som sagt er at skabe et rum for alle med en interesse i Kaos Magi. Her kan man mødes online og udveksle erfaringer og snak. Gruppen ligger ikke skjul på at have fundet inspiration i den kendte Chaos Magick Group (CMG). Men med den danske gruppe har man valgt at fokusere på en den meget mindre målgruppe, uden forventninger om at nå de samme højder som CMG – og det er nok også for det bedre!

Så har Kaosmagi din interesse, og kan du forstå den lidt alternative jargon der til tider hersker; så er det måske værd at tage et smut ind og følge med i Kaosmagi Gruppens arbejde. Det kan let vise sig at blive spænende at følge med i tingene som de udvikler sig på frontlinjen.

Du kan følge Kaos Magi her på Facebook:
https://www.facebook.com/Kaosmagi

Ny ‘The Craft’-film på vej

Indtil videre lader der til at blive tale om en direkte fortsættelse der udspiller sig 20 år efter hændelserne i den første film, så der er ikke tale om en genindspilning som det i blev rygtet i 2018.

I en officiel udmelding fra Blumhouse og Columbia Pictures, lyder det at Zoe Lister-Jones er i færd med at skrive manuskript til en fortsættelse til ‘The Craft’ (red: på dansk ‘Den Onde Cirkel’), og at hun også forventes at instruere filmen. Indtil videre lader der til at blive tale om en direkte fortsættelse der udspiller sig 20 år efter hændelserne i den første film, så der er ikke tale om en genindspilning som det i blev rygtet i 2018.

Den originale film fra 1996 var med til at vække manges interesse for heksekunsten. Sammen med andre populære film, tv-serier og bøger fra 90’erne, var filmen en vigtig katalysator i skabelsen af den første moderne interesse-bølge for heksekunst på internettet, både herhjemme og i udlandet. Det nye forhøjede fokus på heksekunsten i medierne, og med reboots af serier som blandt andet ‘The Chilling Adventures of Sabrina’ på Netflix, oplever vi lige nu en ny forhøjet interesse for heksekunst, så det hvis vi skulle se en fortsættelse til ‘The Craft’ er det nok den bedste timing man kunne tænke sig!

I den første film fra 1996 følger vi Sarah Bailey (Robin Tunney), en 16 årig teenager med en smertefuld fortid. Hun er netop flyttet med sin far og stedmor til L.A. for at starte et nyt liv. Hendes nye skole er en katolsk high-school, og her kommer hun hurtigt i kontakt med tre andre piger, Nancy (Fairuza Balk), Bonnie (Neve Campbell) og Rochelle (Rachel True), der som Sarah også ser sig selv som outsiders. De hver især med deres egne skeletter i skabet, og har sammen formet et fællesskab omkring deres egen hekse-coven, hvor de mere eller mindre åbenlyst praktiserer heksekunst. De bemærker hurtigt at Sarah har naturligt stærke magiske evner, og inviterer hende til at blive en del af deres coven.

Efter Sarah bliver en del af gruppen opdager de at deres samlede kræfter nu giver dem en enorm magisk magt, og dermed muligheden for at påvirke deres omgivelser meget mere direkte med magi. Men som gruppen begynder at ændre deres verden omkring dem, begynder de også at opleve interne stridigheder som hurtigt udvikler sig meget dramatisk. (red: fuldstændigt som i mange af virkelighedens teenage-covens)

Download Galderstave og Magiske manuskripter gratis

Siden er tænkt som et knudepunkt for bevaringen af nordiske galderastave og magiske manuskripter.

For de der har en interesse for Galderstave og nordiske skyggebøger, er der et nyt projekt der måske er værd at følge lidt med i.

I samarbejde med Fornalder Selskabet er jeg begyndt at flytte indhold fra mit arbejde over på en ny hjemmeside: galdrastafir.org
Siden er tænkt som et knudepunkt for bevaringen af nordiske galderastave og magiske manuskripter, og i første omgang er det med specielt fokus på det islandske materiale der findes på området. Indholdet rækker i nogle tilfælde tilbage til 1600-tallet og længere endnu.

Det har i mange år været en dyb passion for mig at samle og undersøge dette materiale, og efter at have set hvordan der er folk der slår plat på at sælge digitale kopier af disse manuskripter, besluttede jeg mig for at gøre noget ved det. Derved begyndte jeg sidste år at arbejde med digital redigering og resturering af mange af de gamle manuskripther, og tilbyde dem som gratis PDF’er til folk på min Patreon side og på sociale medier.

Der gik ikke lang tid før jeg blev kontaktet af mine kollegaer fra Fornalder Selskabet, som meget gerne ville hjælpe med arbejdet, og derved blev projektet født og en hjemmeside sat op.

Formålet med siden har været at skabe en platform for indsamlingen og genudgivelsen af disse stave, med et klart henblik på at gøre indholdet gratis og tilgængeligt i bedst mulige kvalitet. Det betyder at alt indhold på siden enten falder under Creative Commerce eller Public Domain licenser, og at det er muligt at downloade alt i fuld opløsning.

Der bliver løbende offentliggjort nyt indhold på siden, som allerede byder på en del manuskripter og stave under sidens download-sektioner.

Se mere her:http://www.galdrastafir.org/

Er MOONSISTERS blevet hijacket?

De der er bekendt med det Danske hekse miljø, kender med sikkerhed også Moonsisters.
En gruppe der har eksisteret i snart 10 år, og hvis medlemmer har været drivkraften bag forskellige events og arrangementer for danske hekse over årene.
Med deres meget personlige tilgang til heksekunst, har Månesøstrene de sat sig på deres helt egen niche.
Selvom gruppen udadtil ligner et typisk Wiccansk Coven, er deres tilgang til heksekunsten noget anderledes. Et af Månesøstrenes formål er at give plads til at arbejde med heksekunsten ud fra ens egen intuition, og derved lade inspirationen til heksekunsten “komme indefra”. Det udelukker ikke at inspiration kan hentes adres steder fra, men betyder at gruppen ikke er bundet til en bestemt etableret tradition. For Månesøstrene er arbejdet med heksekunsten fokuseret på individet, og hele samarbejdet i gruppen er baseret på medlemmernes individuelle tillid, fælles respekt og forståelse.
Månesøstrene, eller Moonsisters som de ofte kalder sig selv, så første gang dagens lys tilbage i starten af 2009.
Formet af et ønske om at arbejde mere i dybden med med den kvindelige guddommelighed og heksekunsten deri. Månesøstrene blev oprindeligt dannet af Linea ‘Alfelys’ og Helle ‘Hexe Hedenlil’, som tidligere havde arbejdet sammen i Hekse-gruppen Valravn (2006-2007).

Helle og Linea sommeren 2009

Efter Valravn afsluttede sit samarbejde og lukkede ned, begyndte Linea og Helle at sysle med tankerne om at danne et nyt samarbejde. Moonsisters blev det endelige resultat. Linea og Helles følelse af et ‘fælles kald’, fik dem hurtigt til at arbejde på at styrke dette, til at tiltrække flere ligesindede.

Billede fra Moonsisters “Book of Shadows”

Efter Linea og Helle tilbage i 2009 udførte deres første ritual for at styrke dette kald, gik der ikke lang tid før andre månesøstre ‘hørte kaldet’, og snart voksede gruppen.

Linea ved det første Moonsister ritual i 2009

Over årene har Månesøstrene som sagt markeret sig tydeligt i det danske heksemiljø, da de ikke er kede af at vise omverdenen hvem de er og hvad de laver.
Selvom meget af deres interne arbejde ikke deles fuldt ud i det offentlige rum, har de gjort meget ud af at tage mange stemningsbilleder og lave små film, der kort viser og forklarer nogle af de ting de har arbejdet med.
I denne forbindelse har de sociale medier selvsagt været et stærkt værktøj for Månesøstrene.
Allerede tilbage i 2009 da Linea og Helle fandt sammen, besluttede de sig for at lave en YouTube kanal til at dele deres tanker og idéer.
Kanalen findes stadig under brugernavnet LineHeXe på YouTube, og viser pt. stadig mange af deres gamle videoer, der vidner om Moonsisters udvikling siden begyndelsen.
Med tiden har Moonsisters udviklet sig en del.
Nye medlemmer er kommet til, og tidligere aktive medlemmer har forladt det tætte samarbejde. Dog har medlemmerne af Moonsisters den opfattelse, at er man først initieret som Moonsister, er man altid en Moonsister. Således valgte Linea efter nogen tid af flytte fra Danmark, og bor nu udenlands. Dog holder hun stadig kontakten med de andre Moonsisters i Danmark, og har været på besøg i ny og næ. Flere aspiranter har også prøvet kræfter med gruppen, uden at gå videre med indvielsen som Månesøster.
Den seneste inkarnation af gruppens aktive medlemmer har været Helle “Hexe Hedenlil”, Nanna “Stonechild”, Janni “Disa” og Thaniya “Dragelys”, som sammen har de holdt Moonsisters kørende over de seneste år.

tv. Helle “Hexe Hedenlil”, mtv. Thaniya “Dragelys”, mth. Janni “Disa”, th. Nanna “Stonechild”

De har været fælles om at administrere gruppens Facebook side, hvor alle havde lige adgang som administratorer.
Det samme gjorde sig gældende for deres Youtube-kanal, hvor alle havde fuld adgang til administrator kontoen. Nøgleordet var tillid og frihed.
Ud over arbejdet med Moonsisters på sociale medier, har de fire medlemmer også siddet som administratorer på Facebook-gruppen Danske Hekse, som mange nok også kender.
Folkene bag Moonsisters har ud over det interne arbejde, ligeledes stået for flere forskellige arrangementer ude i det brede hekse-miljø. Blandt andet har gruppen været aktive i at arrangere heksemøder rundt om i landet, hvor hekse fra alle livet veje kunne mødes og dele erfaringer. Moonsisters har også været drivkraften bag Heksefestivallen mm.

Men for nyligt skulle tingene vise sig at tage en noget uventet drejning.

I starten af Juli 2018 har gruppen flere interne snakke omkring et “jubilæums ritual”. Traditionen i Moonsisters ér den at der hver sommer afholdes et specielt ritual for gruppens medlemmer. Det startede med det første ritual som Linea og Helle lavede sammen, og udviklede sig som der kommer flere medlemmer af Moonsisters.
Da 2018 ville være den 10. gang ritualet blev holdt, udviste Helle et ønske om at holde et jubilæums-ritual. Der opstod dog imidlertid en konflikt omkring dette, der udviklede sig til en intern debat i gruppen. Nanna ville ikke vedkende sig ønsket om at holde et 10ende jubilæums-ritual, hvilket var til stor skuffelse for Helle som havde været en del af det første ritual da det blev afholdt.
Janni og Thaniya bakkede op omkring Helle, og talte for at afholde en 10ende jubilæums ritual, men blev ligeledes mødt af modstand fra Nanna. Debatten afsluttes ret ophedet, og gruppens medlemmer trækker sig tilbage og får i seng for at hvile og slikke sår.
Næste dag går det dog op for Thaniya, Janni og Helle, at de ikke længere har adgang til deres Facebook grupper, ikke længere har administrator-ret til Moonsisters Facebook side.
De kan heller ikke logge ind på deres fælles Google og YouTube konto mere. Nanna har fjernet deres administratorrettigheder, og ændret kodeord så hun nu er den eneste med adgang.

Screenshots af Thaniya’s beskeder om nattens ændringer på Facebook.

Såret over at se det arbejde hun har lagt i Moonsisters i godt 10 år, gør Helle det klart for Nanna i en Messenger samtale, at ALLE Moonsisters skal have adgang på lige vilkår, ellers er der ikke fælles tillid i gruppen. Nanna lader dog ikke til at bære noget ønske om at give de andre adgang til siderne igen, og vælger at fastholde kontrollen over Moonsisters sider på de sociale netværk, under den udmelding at hun har “juridisk ret”.
Herefter bryder kommunikationen med den rasterende gruppe og Nanna helt sammen
– og de tre tilbageværende Moonsisters har svært ved at tro på hvad der er sket. Dog er de enige om at de vil fortsætte deres arbejde. De downloader alle billeder og materiale de kan fra den gamle offentlige side som de har mistet, og former nu en ny Facebook side som du kan finde her: https://www.facebook.com/MoonsistersDK
Hele denne sag som den foreligger her, har vi fået udlagt ved interviews med Janni, Thaniya og Helle, som har fortalt deres siden af historien til Den Danske Hekse Side.
Efter vi havde en snak omkring tingene, blev vi enige om at situationen var kommet så langt ud, at den eneste løsning var at fortælle åbent om det.
For os der har fulgt Moonsistes udvikling over årene, er det bedrøvende at se hvordan interne stridigheder kan få følger som dette. Uden at overdramatisere hvad der er sket, og ud fra alle de ting vi har fået indblik i, er det tydeligt for os at Moonsisters sociale netværk er blevet overtaget – ja ligefrem hijacket af ét af gruppens medlemmer. Dette lader til at være sket som et modsvar til interne stridigheder, og som situationen er lige nu lader det ikke til at de tre tilbageværende medlemmer af Moonsisters har mulighed for at komme i dialog med Nannna på en måde hvor de kan få kontrol over deres sider igen.
Fra redaktionens side, synes vi dog at det ville være unfair hvis vi ikke også forsøgte at få Nannas side af historien.
Derfor kontaktede vi hende direkte, for at stille et par spørgsmål. Nanna var dog ikke nær så villig til at fortælle om forløbet, som de øvrige medlemmer af Moonsisters.

Her følger et vores samtale med Nanna over Messenger:


An (Den Danske Hekse Side): Hvis man følger jer på sociale medier kan man jo se at i normalt er meget åbne omkring hvad i foretager jer. Men man kan heller ikke undgå at bemærke at der er sket et eller andet på det seneste. Vi har talt med Janni, Thaniya og Helle omkring det, og de siger at du har fjernet dem som som administratorer på både Moonsisters facebook side, og jeres youtube side. Det er sket efter at i har haft interne uoverensstemmelser. Er det noget du kan bekræfte?
Nanna: Det er korrekt. Alt har en årsag,... oss dette...
An (Den Danske Hekse Side): Vi har som sagt fået “den anden side” af historien ud fra hvad de andre moonsisters har fortalt. Den side af historien fortæller at du har hijacket moonsisters facebook side og youtube kanal imod de andres gode vilje. Du bekræfter selv at det er sket. Har du lyst til at udlægge din side af historien og fortælle mig hvad din begrundelse for at have gjort det er? Og hvordan du mener det kan retfærdiggøres at foretage en hijacking af moonsisters sociale medier?
Nanna: Det er noget af en version du har der... Nej... Det er en ting mellem månesøstrene... Der er ikk nogen der har "hacket" noget. Den korte version er at jeg har de juridiske rettigheder til både Facebook side, Facebook gruppen og youtube og derfor har beholdt disse. Men det er en sag mellem os månesøstre og ikke resten af verden.
An (Den Danske Hekse Side): Der er ingen der siger du har hacket siderne - ordet jeg brugte var “hijacket”. Jeg kan godt forstå at det er en sag du gerne vil holde internt i Moonsisters, men alle øvrige medlemmer af Moonsisters vi har talt med har en anden holdning. Juridiske rettigheder eller ej ændrer ikke på hvordan tingene har udspillet sig i følge de andre vi har snakket med. Blandt andet bekræfter de at jeres YouTube kanal oprindeligt blev lavet af Linea og Helle. Det kan man også se hvis man slår det oprindelige brugernavn "LineaHeXe" op på youtube. De andre siger også at du fik adgang til siden på lige fod med alle andre, men har valgt at tage fuld kontrol over den og indføre totrins godkendelse med din egen telefon. Jeg er ikke sikker på det er sådan man får juridisk ret Det er derfor jeg spørger dig om du vil komme med din side af historien om hvad der er sket, eller om du vil stå på at du har juridisk ret og ikke udtale dig mere? Uanset hvad er vi ved at skrive en artikel om handlingsforløbet og du kan vælge om du vil have din side af historien med eller ej.
Nanna: Der er altid flere sider af en sag. Oss i denne. Og jeg slikker lige nu dybe sår, forårsaget af nogen jeg holder ufattelig meget af. Det er ikke en sag mellem dig og mig, og slet ikke noget der vedkommer hele verden ... At du vælger at skriver en beretning omkring det, skader blot mere end det gavner. Det er en sag mellem månesøstrene... Og Husk... Tomme tønder buldrer altid mest... Og det betyder ikke at det nødvendigvis derfor er mest sandt eller mest rigtigt det de buldrer ud med. Og de der peger fingre af andre, skal huske at de har flere fingre pegende mod sig selv... Jeg vil ikke sige andet end at jeg som Månesøster på lige fod med linie med de andre, har beholdt side, gruppe og youtube... Fordi jeg er en Månesøster og fordi jeg har de juridiske rettigheder til det. Fordi jeg stadig er og i fremtiden forbliver en Månesøster blot med en anden gren end de andre. Hvad de andre så bilder verden ind står for deres regning. Jeg ønsker ikke at sværte nogen til. Men blot holde på min ret. Nemlig at jeg er en Månesøster på lige fod med de andre... Må tiden læge deres vrede... Lige nu græder mit hjerte af sorg. Men mine sår bliver for håbentlig med tiden mindre smertefuld.
An (Den Danske Hekse Side): Jeg kan godt forstå hvis det er frustrerende at der kommer nogen udefra og graver i tingene. Men jeg er sikker på at hvis der havde været konsensus iblant Moonsisters om at dette skulle holdes internet, så havde vi ikke haft den her samtale. Men for at jeg skal skal jeg forstå det korrekt: Betyder det at der er opstået en splittelse i Moonsisters, og at Janni, Thaniya og Helle har deres egen moonsisters gruppe? Hvis i hver repræsenterer en forgrening af moonsisters, må jeg så spørge hvem der er en del af din gruppe ud over dig selv? Så ligger problemet jo i at afgøre hvem der har ret til sociale medier mm. når en gruppe deles på den her måde. Udefra ser det umiddelbart ud til at du har valgt at stikke af i en ny retning og tage de sociale medier med dig fordi du kan. De andre føler at de sidder tilbage og har mistet kontrollen over et fælles arbejde til en person.
Nanna: Du er nødt til at stoppe dig selv her... Alle Månesøstrene er og forbliver alle Månesøstre af samme tradition. Nu og altid.
An (Den Danske Hekse Side): Men hvordan kan det så være at alle månesøstrene ikke længere har adgang til jeres fælles sociale netværk på Facebook og YouTube?
Nanna: 
An (Den Danske Hekse Side): For lige at opsummere: Er det korrekt at du er den eneste der har administrator adgang til moonsisters oprindelige facebook side og youtube kanal? Selv om youtube kanalen oprindeligt er skabt af linea og helle, mener du så stadig at du har den juridiske ret til at fjerne de andres adgang til kanalen uden at snakke med dem om det først? Hvis du ikke kan eller vil svare på spørgsmålene. bliver jeg nødt til at skrive i min artikel at du ikke ønskede at udtale dig og svare på spørgsmålene. Lad mig høre om du har mere at tilføje. Hører jeg ikke mere fra dig i dag, så tager jeg det som at du ikke ønsker at tale mere om sagen og skriver artiklen færdig.
Nanna: Jeg har ikk mere at sige... Interessant er det, at havde situationen været omvendt i forhold til juridisk ejerskab over side, gruppe og youtube, havde de andre brugt nøjagtig samme argument, og der ikke været ramaskrig. Jeg har ikke "taget noget fra andre, blot beholdt hvad der allerede var mit. Tænk over det når du skriver.

Opsumering:

Som følge af interne stridigheder i Moonsisters, har Nanna valgt at fjerne de tre ovrige medlemmer, Janni, Thaniya og Helle fra følgende sider på Facebook:
https://www.facebook.com/Månesøstrene-MoonSisters-Witchcraft-1638648573130042/https://www.facebook.com/groups/DANSKEHEKSE/https://www.facebook.com/Danske-Hekse-389736417777045/
Ydermere har Nanna taget kontrollen over Moonsisters Google konto registeret til lineahexe@gmail.com – og derved også gruppens Gmail, Google+ konto og YouTube Kanal
https://www.youtube.com/user/LineaheXehttps://plus.google.com/u/0/+MoonSistersDenmarkWitchcraft
Hvis du vil følge de tre resterende Moonsisters på deres nye side, kan du finde den her: https://www.facebook.com/MoonsistersDK/
Vi håber selvfølgelig stadig på at Moonsisters kan få adgang til deres sider på sociale netværk igen. Men som situationen er lige nu er det uvist om det bliver muligt.
Skrevet D.29. Juli 2018 af An “Siddersken” Enlil for Den Danske Hekse Side