“Danske Hekse” advarer imod Jesper Nellemann og hans bog om sejd.

En snak med Jesper om den kritik han har fået på det seneste omkring sejd.

Hvis man følger med i det danske hekse-miljø på Facebook, så er man nok også bekendt med Facebook gruppen “Danske Hekse.” Til trods for mange ejerskift over årene, har gruppen formået at opdyrke et forum som stadig placerer gruppen iblandt de større danske hekse-grupper på platformen.

Dermed sagt er det også en gruppe som har noget vægt bag sig, og det er noget som folkene baggruppen også er ganske klar over, når de kommenterer på ting der udspiller sig i det danske heksemiljø.

Det sker dog ikke særligt ofte, men for nyligt blev følgende advarsel slået op af Danske Hekse.

Fra Facebook Gruppen “Danske Hekse” (16 Dec 2019)

Advarslen kommer som sagt direkte fra gruppens administration, som i skrivende stund består af Nanna Bøge Bomholt som administrator, samt en håndfuld af moderatorer der hjælper med gruppens drift. Som man kan se, har de valgt at advare imod indhold fra den spirituelle healer og ny-forfatter Jesper Nellemann.

For de der ikke kender til Jesper, ender dette nok i en lille søgning på Facebook og Google. Hér kan man hurtigt finde opslag fra Jesper, hvor han har brugt betegnelsen Sejd Shaman om sig selv.
Dette lader netop til at være et af flere kritik punkter som er blevet rettet imod ham, da flere folk fra miljøet overhovedet ikke mener at de ting Jesper beskæftiger sig med, har særligt meget med den nordiske sejd at gøre.

Beskyldningerne (som kan findes på et par forskellige Faceboook grupper nu) lyder kortfattet på at Jesper bruger betegnelserne Nordiske Shamanisme og Sejd til at dække over en praksis, der bag facaden har mere til fælles med new age healing og platformsclairvoyance end den hedenske sejd. Kritikken lader specielt til at komme fra folk med en baggrund i den nordiske Asatro, som har arbejdet med sejden som et spirituelt rædskab over flere år. Holdningen fra flere af disse folk er, at Jesper bruger betegnelsen Seid til at tiltrække folk der søger faktisk viden om dette, og derigennem leder dem på et new age vildspor.

Jeg snakkede kort med Jesper om dette, og han har givet udtryk for at betegnelsen “sejd shaman” faktisk ikke er en betegnelse han bryder sig særligt meget om at bruge. Han fortæller mig at I hans øjne er titlen som Shaman noget man skal opnå ved en indvielse, og han vil ikke betegne sig selv som Sejd Shaman endnu. I hans egne øjne er han blot en person der arbejder på at blive dette – en lærling om man vil.

Jesper har tidligere gjort sig bemærket i miljøet, til dels med hans virksomhed “Nordisk Spiritualitet”, men i særdeleshed med hans ret massive markedsføring af sin bog “SEJD”, som for nyligt fik en ret hård modvind i Forn Siðr’s medlemsblad Vølse.

Det første kapitel er en livs-skildring. Den er ikke særlig velbegrundet, selvom den berører Jespers første kontakt med new age, og en lille smule sejd måske. Jeg er faktisk i tvivl.
Derefter kommer kapitlet om sejd, og jeg kaster mig med ildhu i det mørke dyb med hovedet først, sulten efter noget substans, og kommer op igen med hunden fuld af vandmænd.

fra Jesper Gredsted’s boganmeldelse i Vølse

Jeg satte mig ned og fik en lille snak med Jesper om reaktionen fra det hedenske miljø, som for ham stadig er noget af en overraskelse.

Formålet med dette interview og denne artikel generelt, er ikke at komme med mine egne meninger om hverken Jesper eller hans bog – formålet er derimod at tage en snak med ham på neutral grund, hvor jeg kan stille ham nogle af de spørgsmål som jeg tænker at folk måske sidder inde med, men som man ikke kan finde besvaret på de sociale medier.

Hvad end folks mening er om Jesper, Vølse eller Facebook gruppen “Danske Hekse”, har jeg forsøgt at holde denne snak med Jesper så neutral som jeg kan. Min tanke er at folk kan bruge denne snak med Jesper til at danne sig deres egen mening. De der kender mig ved allerede at jeg aldrig blander mig i snakken på Facebook, men blot sidder som en flue på vægen mange steder.

Rigtig god fornøjelse!

Interview med Jesper Nellemann

Af An Enlil (Siddersken)

Hej Jesper, og tak fordi du vil stille op til en kort snak omkring de seneste dages hændelser på Nettet.

Som de fleste der følger med på Facebook nok har bemærket, så er du rendt ind i modvind på et par danske Facebook grupper for hekse og hedninge.

I gruppen “Danske Hekse” har gruppen administrator ligefrem skrevet en advarsel til deres medlemmer, hvor de advarer direkte om din din bog og din tilgang til Sejd. Er det en udvikling der er kommet bag på dig?

“Ja jeg er dybt rystet over de stærke reaktioner der har været, da jeg på intet tidspunkt har været ude på at genere nogen, eller deres overbevisninger.”

Har du en idé om hvorfor du pludselig får denne reaktion fra nogle af folkene i miljøet?

“Det må være fordi de har en markant anden opfattelse af hvad sejd er. Bladet Vølse har lige udgivet en anmeldelse om min bog, og den har fået en meget hård medfart.
Det vidste de åbenbart i gruppen før jeg selv fik anmeldelsen ind af døren her i morges.”

Så tænker du at de reaktioner vi har set i grupperne på facebook over de seneste dage, er forbundet med boganmeldelsen i Vølse?

“Ikke kun – men det er en del af det tror jeg. Jeg har måske også nogle holdninger til sejden, som de ikke har. Jeg er meget selvlært, og så må jeg jo stole på mine guider og de kræfter der er med mig.
De mener at det jeg gør ikke er i overensstemmelse med hvad sejd er, og dybest set mener de jeg er en svindler og bedrager.”

Du nævner at de folk der er kritiske overfor dit budskab med sejden, ser tingene på en anden måde end du gør.

Hvordan synes du at dit syn er forskellig fra disse andre personer, og hvorfor tror du at det giver så hård en reaktion?

“Det ved jeg jo faktisk ikke rigtigt, da jeg ikke kender dem. Jeg kan forstille mig de går efter nogle ting der står i sagaerne osv.“”

“Jeg mener at sejd-energien og den nordiske energi geneneralt er mere alsidig end det de gør den til.

“På mig virker det mest som om de har nogle gamle dogmer som de af den en eller den anden grund ikke har fået fornyet.

Måske reagerer de sådan, fordi jeg er den eneste der har skrevet en hel bog om sejd på dansk, af hvad jeg ved af”

Sejden er jo netop et område som har set markant udvikling blandt nordiske hedninge, specielt over de seneste 20 år, hvor der har der været et voksende arbejde. Et arbejde som har involveret flere fremtrædende folk i miljøet, og et arbejde hvor der har været fokus på at skabe hvad nogen vil kalde en troværdig rekonstruktion af sejden.

Er det et arbejde du har været bekendt med inden du skrev og udgav din bog?

“Jeg vidste godt der var andre der udøver sejd, og arbejdet med det, men jeg har ikke haft kontakt med så mange før inden de sidste par år.”

Så mener du at det er nødvendigt, at have en historisk viden for at kunne udøve sejd?

Det er godt at have, men det er ikke et must – Nej!
Men man kan næsten ikke undgå at få en masse baggrundsviden når man læser op på sejd.

Du siger at man får en masse baggrundsviden omkring sejd når man læser op på det – men du siger også at du er den første dansker der har skrevet en bog om sejd?
Hvilke kilder bruger du, når du ikke kender til andre danske bøger på området?

“Der en masse ting på nettet, artikler osv. og så er der naturligvis Anette Høst som har skrevet bogen Jorden Synger, hvor der et rigtig godt kapitel om sejd”

“Jeg har også læst lidt op på den Nordiske Mytologi, som også giver noget viden om sejd, selvom der er flere på Facebook som postulere at jeg ikke ved noget om det.”

Måske ville det hjælpe dem der tvivler, hvis du kunne fortælle lidt om hvilke kilder fra den nordiske mytologi, som du mener giver et indblik i sejd?

“Det er mange år siden jeg har lavet den rejse. Men Odin, Freja, Frej, Loke er gode skikkelser at læse om hvis man gerne vil vide noget om sejd. En knap så sikker kilde Wikipedia.”

“Vølvens spådom har jeg også læst en del af, men det er som sagt næsten 10 år siden jeg læste meget om det. Ellers bliver det desværre ikke til meget mere ind en artikel hér og dér, og jeg kan ikke blive ved med at huske de historiske kilder. Men det var det der dengang hjælp mig på sporet af hvor jeg er i dag.”

“Der er også en masse bøger om nordisk mytologi, som er gode at læse om runer. osv”

Føler du selv at din indgangsvinkel til sejden måske er mere intuitiv end den er akademisk?

“Ja helt klart!
I starten da jeg begyndte med det, anede jeg ikke hvad det var. Det er noget som kommet senere hen, hvor internettet begyndte at have de informationer der skulle til for at jeg kunne undersøge det.”

En kritik som jeg har hørt om din praksis, er at den teknisk set har mere til fælles med traditionel platforms-clairvoyance, end den har at gøre med sejd. I hvert flad som en praktiseres blandt hedninge her i Norden.

Føler du at det er en urimelig kritik af din praksis?

“Jeg bruger ikke sejd i min platforms-clairvoyance, og har aldrig påstået at jeg har gjort det. Så det er da helt korrekt!”

“Jeg har haft staven med fordi den giver mig energi. Min krop er meget udfordret af dialyser, så derfor har jeg min sejdstav med på det billede fok har set, for at kunne holde kvaliteten i top.
Jeg har kun brugt min sejdstav en gang til noget gruppe healing.”

“Normalt bruger jeg faktisk ikke sejd i til mine klienter og i mit normale spirituelle arbejde. Religion er en privat sag, og sejden er en personlig del af mig. Jeg forventer ikke at alle skal være enige med mig.”

“Jeg prøver så vidt det er muligt at skille det ad, med mindre jeg for en direkte henvendelse om sejd. men som regel når jeg arbejder, så er sejden ikke en del af det.”

Nogle folk har givet udtrykt for at de ikke føler din tilgang til sejd er korrekt eller autentisk. Har du selv oplevet andre der snakker om deres praksis, hvor du har tænkt ‘Nej nej nej, det er bare helt forkert det dér’

“Omkring sejd, er jeg lidt forsigtig.
Det er klart at jeg også er et menneske som har tanker og idéer om hvordan verden hænger sammen. Men jeg kunne aldrig finde på at hænge folk ud på den måde, og på så tyndt et grundlag.”

“Det minder jo mest af alt om magtsyge!”

Angående din bog Jesper, så er jeg ked af at sige det. Men jeg har ikke selv haft muligheden for at læse den endnu. Men jeg har læst anmeldelsen i Vølse, og jeg vil gerne høre hvad du tænkte da du så den i bladet tidligere i dag?

“Jeg så som sagt først boganmeldelsen i morges, men der var åbenbart en del der vidste om den før mig.”

“Jeg blev meget ked af det, og jeg havde slet ikke set det komme.
Jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal æde den endnu.”

“Mine omgivelser derimod er meget vrede på mine vegne. Der blevet sagt ting som: ‘Du skal anmelde Danske Hekse til politiet’ eller: ‘Så Jesper! Dér blev du lige brændt af i dag, på useriøse påskud og indicer. Man skulle mene at de havde prøvet det nok!’ (heksene i middelalderen).

“En anden sendte mig et uddrag om Nornerne, som siger at vi skal acceptere hinandens forskellige måder at arbejde med sejd på.”

“Indtil videre er folks holdning til dette storm vejr at de ikke forstår hvem jeg er, og at rønnebærrene er sure!”

“Jeg vil tilstå skal lige sunde mig, før jeg rigtigt kan svare på det spørgsmål.”

Det forstår jeg godt

Jeg vil gerne spørge ind til et af kritikpunkterne omkring din bog:
Til trods for titlen, så forlyder det at indeholdet faktisk ikke har særlig meget viden omkring sejd.

I boganmeldelsen som blev bragt i Vølse, skriver de at din bog lader til at være mere inspireret af new age strømninger, og det man nok meget populært kalder for “Uverificeret Personlig Gnosis” – dvs. spirituelle oplevelser uden verificerbar akademisk underbyggelse.

Synes du det er en forkert antagelse, når de i anmeldelsen skriver at din bog slet ikke handler særligt meget om sejd?

“Underbygge det spirituelle akademisk?”

“De kunne jo selv starte med at skrive en bog, så havde jeg ikke behøvet at gøre det!

Der er ikke nogen bevisførelse i det spirituelle!
Jeg skrev bogen med den overbevisning at jeg synes sejden skulle have en bog. Jeg gjorde det faktisk af den overbevisning at det var der brug for. Bogen er lavet til at man kan øve sig, prøve ting af, og læse om hvordan min historie var, og om min oplevelse af sejd.

Nu er det også første gang jeg skriver en bog, men det handler vel også mere om hvordan man finder sin egen vej til sin sejd.

Det er i hvert fald det der er tanken;
en form for hjælpende hånd.”

Du skriver flere steder på internettet at din bog handler om Nordisk Shamanisme og om Sejd Shamanisme, er det betegnelser du fortryder at have brugt?

“Overhoved ikke?”

Tusind tak for din tid Jesper, det har været en spænende snak.